Ur min produktion
Välkommen till övervakningssamhället (Bokförlaget DN, 2007)

Välkommen till övervakningssamhället (Bokförlaget DN, 2007)

Min debut som författare från 2007 är en kritisk betraktelse av den övervakningsteknik som vunnit mark under 2000-talet. Vad händer med rättssäkerheten och integriteten i samhällen där mänskligt omdöme ersätts av ”intelligenta” apparater?
Ladda ner boken gratis (PDF)

Prata som folk, Einstein - Att berätta begripligt om vetenskap (Norstedts, 2010)

Prata som folk, Einstein – Att berätta begripligt om vetenskap (Norstedts, 2010)

I augusti 2010 kom min andra bok – en handbok i hur man berättar begripligt om vetenskap. Vad kan forskare vinna på att sprida sina kunskaper till det övriga samhället? Hur påverkas vår demokrati och vår samhällsutveckling om man misslyckas med det?
Köp boken på Bokus.se

Kan man lita på DNA-bevisen? (Sveriges Radio, 17 nov 2011)

Kan man lita på DNA-bevisen? (Sveriges Radio, 17 nov 2011)

De senaste decennierna har DNA-analysen seglat upp som ett av rättsväsendets viktigaste och mest pålitliga verktyg för att lösa brott. Men kan man alltid lita på DNA-tekniken? Hur stor är risken för att mänskligt slarv och rutinbrister gör att det produceras falska bevis och hur påverkar det vår rättssäkerhet?

Forskning att tala tyst om (Programserie, Sveriges Radio 2012)

Forskning att tala tyst om (Programserie, Sveriges Radio 2012)

Finns det vetenskapliga upptäckter som är så farliga att de inte bör spridas? Forskning som är så obekväm att ingen vill höra talas om den? Och hur väl funkar den lagstiftning som styr forskarvärldens tystnadsplikt och sekretess? Lyssna på min Sveriges Radio-serie från 2012.

Ekonomi - Vetenskap eller Gissningslek? (Vetandets Värld - Sveriges Radio, 2009)

Ekonomi – Vetenskap eller Gissningslek? (Vetandets Värld – Sveriges Radio, 2009)

Våren 2009 – mitt under brinnande finanskris – gjorde jag det här radioreportaget om olika experters syn på nationalekonomins trovärdighet som vetenskap. Programmet sändes i Sveriges radios P1. Det väckte debatt och reaktioner – hos såväl tillfrågade experter som lyssnare.

Vad kostar kommunikationsproblemen inom vården? (Läkartidningen, 2010)

Vad kostar kommunikationsproblemen inom vården? (Läkartidningen, 2010)

Hur mycket onödigt lidande skapas och hur många skattemiljarder slösas varje år bort inom vården på grund av dålig kommunikation mellan vårdpersonal och patienter? I dag saknas en överblick, men forskning visar att det kan handla om tiotusenentals vårdskador och tiotals procent av vårdbudgeten.