Aug 142015
 

Startskott för ny kommunikationskurs för forskare och experter

Den 10-13 augusti genomfördes det första testet av den kommunikationskurs för forskare och experter som jag satt ihop tillsammans med tre erfarna kommunikationskollegor. Genomförandet var mycket lyckat, med genomgående höga betyg från deltagare och beställare.

Deltagarna på kursen vara alla doktorander kopplade till forskarutbildningen vid International Research School in Applied Ecology, med säte på Hedmark University College i Norge. Bland doktoranderna fanns folk från flera länder i Europa, Afrika och Asien.

Kursen, som spände över tre dagar (i det här fallet med en exkursionsdag insprängd  mitten) ger deltagarna teoretiska kunskaper, praktiska verktyg och handgripliga färdigheter inom flera kommunikationsområden: T ex muntliga och skriftliga presentationer i olika format, strategisk kommunikationsplanering, internkommunikation, facilitering och mötesledning.

Planen är nu att vidareutveckla kursen och anpassa den till flera mottagargrupper än doktorander. Te x tvärvetenskapliga forskningsprogram/projekt och för chefer och personal på myndigheter och verk.

Vi som står bakom kursen har tillsammans många års erfarenhet av såväl kommunikationsarbete som av arbete inom den akademiska och politiska verkligheten. Med tillsammans ungefär 100 arbetsår i bagaget har vi bland annat jobbat som kommunikationsstrateger, nyhetschefer, vetenskapsjournalister, riksdagsledamöter, författare, projektledare och faciliterare. Vi är alla mycket erfarna föreläsare.

Läs mer om oss här:

Eva Krutmeijer

Anders Esselin

Hanna Zetterberg

Kristoffer Gunnartz