Mar 132015
 

Storsatsande center vill sprida positiva frön

Med 50 miljoner i kassan drar Linköpings universitet snart igång The Seed Box – en av de största satsningar på humanistisk miljöforskning någonsin. Målet är att bygga ett världsledande forskningscentrum som ska få fram lösningar kring miljö- och hållbarhetsproblem där andra forskningsdiscipliner hittills gått bet.

Läs artikeln här