Mar 262015
 

Första av tre rapporter om vägen mot en resurseffektivare svensk industri

Den 25 mars offentliggjorde IVA  – Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin rapporten Resurseffektiva affärsmodeller  – Fakta & trender mot 2050. Rapporten är den första av tre som ska kartlägga hur fem viktiga industribranscher i Sverige kan göras resurseffektivare och därmed både hållbarare och lönsammare.Som en av fem delprojektledare har jag lett arbete med att utreda Livsmedelsproduktionen i Sverige ure tt både globalt och nationellt perspektiv.

Här kan du läsa rapporten