Sep 112015
 

Resurseffektiva affärsmodeller

År 2050 spår FN att jordens befolkning kommer att ha växt till 9,2 miljarder. Denna globala befolkningsökning, i kombination med en växande medelklass och en väntad klimatförändring på jorden, ökar trycket på att hantera jordens resurser på ett effektivare och hållbarare sätt. I ett pågående projekt vill nu Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin visa hur näringslivet har alla förutsättningar att spela en nyckelroll i denna förändringsprocess.

För att bidra till att göra Sverige till en ledande aktör i arbetet mot ett resurseffektivare samhälle har IVA dragit igång projektet Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft. Tanken är att projektet, som löper från hösten 2014 till slutet av 2015, ska samla experter från fem samhällsviktiga näringsområden – Livsmedel, insatsvaror, kapital- och sällanköpsvaror, konsumentvaror och infrastruktur. Målet är att ta fram råd och riktlinjer för hur dessa fem samhällsnäringar ska kunna bli resurseffektivare och hållbarare, samtidigt som de stärker sin konkurrens kraft och lönsamhet. Slutsatserna kommer att sammanställas i tre rapporter som riktar sig till politiker och näringslivstoppar. Min roll är att projektleda den delgrupp som tittar på livsmedelsbranschen.

Läs mer om IVA:s projekt Resurseffektiva affärsmodeller här.

Här kan du läsa den första rapporten av tre: Fakta & Trender mot 2050