Jun 102010
 

Läste idag (15 sept 2010) i Dagens nyheter om hur Stockholms stad sålt ut IT-driften på samtliga sina skolor. I ett huj har man sålt 45 000 elevdatorer och avskedat en stor del av sina egna IT-tekniker. Allt sköts numera av det privata företaget Volvo IT. Tanken var att det skulle öka skolelevernas tillgång till datorer och bidra till att spara miljoner åt staden. Precis som i så många andra fall där man lagt ut vitala servicefunktioner i samhället på privata aktörer verkar skolorna anse att tilltaget lett till det rakt motsatta: Ökade kostnader och sämre funktion. Från flera skolor vittnas det om hundratals datorer som blivit stående i låsta skåp därför att de inte fungerar och därför att den it-expertsen som ska ordna problemen inte längre finns på skolan – utan i andra änden av någon tutande servicetelefonlinje. Hur många exempel ska det krävas innan politiker, stora företag, kommuner, landsting och statliga myndigheter ser mönstret? Att flytta ut vitala arbetsuppgifter på privata aktörer som drivs av vinstintressen leder inte självklart till att man spar pengar eller skapar ett bättre eller effektivare samhälle.

Stockholms stads IT-direktör Anette Holm, som är en av hjärnorna bakom avtalet, avisar så klart kritiken i en uppföljande artikel. Enligt henne fungerar det, trots varningsropen från lärarhåll, ”till belåtenhet” och spar redan pengar.