Jun 252010
 


Vad händer när forskare och andra akademiker inte klarar att berätta begripligt om sina kunskaper, upptäckter, varningar och slutsatser? Hur påverkar det forskningens egen framtid? Hur påverkar det vår samhällsutveckling och vår demokrati?

Prata som folk, Einstein – Att berätta begripligt om vetenskap är handbok i forskningskommunikation. Det är förhoppningsvis också en ”ögonöppnare” för alla som har anledning att berätta om vetenskap i sin arbetsvardag – forskare, doktorander, lärare, informatörer, journalister & politiker. Målet med boken är att med hjälp av verklighetsförankrade exempel ge läsaren svar på tre grundläggande frågor:

1. Hur berättar man om vetenskap och forskning så att omvärlden förstår vad man pratar om? Vad krävs för att fånga omvärldens uppmärksamhet och intresse? Är det en fråga om att använda rätt metod eller handlar det mer om den egna inställningen till sitt arbete och till omvärlden?

2. Vad har forskarvärlden att vinna på att lyckas föra ut sin kunskap till det övriga samhället? Är en satsning på omvärldskommunikation att kasta pengar och dyrbar tid i sjön? Eller är det i själva verket ett verktyg för att nå de mål som ligger högst upp på de flesta forskares prioriteringslista: Att dra in mer forskningsmedel, att få större genomslag i vetenskapliga tidskrifter, att höja kvalitén på sin egen forskning och att ta ett steg närmre någon av de där riktigt stora upptäckterna?

3. Vad kan forskarvärlden och det övriga samhället förlora om kommunikationen med omvärlden misslyckas? Vad händer till exempel med kvalitén på framtidens forskning om dagens studenter inte begriper vad deras lärare säger? Hur påverkas rättssäkerheten i ett land där varken domare eller journalister känner till gränserna för vad DNA eller andra kriminaltekniska hjälpmedel kan bevisa? Och vad kostar det ett samhälle att ha en sjukvårdsapparat fylld av läkare och sköterskor som är dåliga på att kommunicera med sina patienter och med varandra? (Om det sistnämnda har jag skrivit en artikel i Läkartidningen som du kan läsa här)

Prata som folk, Einstein – Att berätta begripligt om vetenskap är utgiven på Norstedts förlag.

Sagt om boken:

”Vetenskapsjournalisten Kristoffer Gunnartz lyckas beundransvärt okomplicerat pricka in de problem som uppstår när forskarsamhället möter medierna, och i förlängningen allmänheten”

Maria Arnstad – Språktidningen

Provläs boken: Här kan du läsa bokens innehållsförteckning och utdrag ur två kapitel.

Titta också på det här: Här kan du se en kortversion av min föreläsning Prata som folk, Einstein som sändes i kunskapskanalen den 9 juni 2011.  Här kan du läsa en intervju med mig i KTH:s personaltidning Campi.

Intervjuer med mig om forskningskommunikation:

Här kan du se en intervju med mig om boken i Utbildningsradions program En bok, en författare, från 2010.

Dagens nyheter – 25 november 2011 ”Forskarvärlden misslyckas med kravet på öppenhet”

Köp boken på Bokus.se