Maj 222010
 

Hur mycket onödigt lidande skulle kunna undvikas, hur många förlorade liv skulle kunna rädddas, och hur många bortslösade skattemiljarder skulle kunna läggas på annat om läkare och annan vårdpersonal fick en tillräcklig utbildning i hur man kommunicerar med patienter och kollegor?

Den 17 november 2010 skrev jag en debattartikeln för Läkartidningen. Grunden för den bestod av två delar: Dels en omfattande rundringning till forskare, chefer och medicinska lärosäten, som tydligt visade att det idag saknas en överblick av hur stora och kostsamma kommunikationsproblemen inom sjukvården är. Dels en genomgång av svensk och internationell forskning, som sammanvägd tyder på att det som ”slösas bort” på grund av bristfällig kommunikation inom vården varje år i värsta fall kan räknas i tiotusentals vårdskador och tiotals procent av den totala vårdbudgeten. Frågan i artikeln var enkel: Tas kommunikationsproblemen inom vården på allvar. Läs den här.